אילה הוניגמן

דיני עבודה

 

דיני עבודה

המשרד מלווה עובדים בהליכים שונים מעולם התעסוקה, וזאת לאורך תקופת העסקתם. בין היתר מתן ליווי וייצוג עובדים בהליכי פיטורין (בין היתר על רקע "אי התאמה") והליכי בירור הקודמים לכך, וכן ליווי חושפי שחיתויות בהליכים בפני משרד מבקר המדינה כמו גם בפני הערכאות המשפטיות. המשרד מייצג עובדי ציבור בכלל ההליכים המנהליים הכרוכים בהליך המשמעתי (השעיה; העברה מתפקיד; הליכי משמעת פנים משרדיים של נזיפה/התראה/הערה) תוך מתן טיפול כולל למעטפת הרחבה של ההליך המשמעתי וההליך המנהלי הנלווה לו

התנכלות והתעמרות בעבודהבשנים האחרונות גברה ההכרה בהתעמרות כעבירה הן בבתי הדין לעבודה והן בהליכי משמעת. המשרד מתמחה במתן ייעוץ לעובדים ולמעסיקים בתחום זה. המשרד מלווה עובדים החווים התנכלות/התעמרות במקום העבודה תוך הגנה על זכויותיהם בערכאות השונות, כמו גם אל מול מבקר המדינה ואל מול מקומות העבודה. מצבים של התנכלות והתעמרות מחיייבים לא אחת
מציאת פתרונות יצירתיים, וחשיבה מחוץ לקופסא, על מנת להביא לפתרון הטוב ביותר עבור העובד. הניסיון הרב כמו גם ההיכרות המעמיקה והרחבה עם עולם השירות הציבורי, מביאים למציאת פתרונות מיטביים למצבים אלו עבור לקוחות המשרד