אילה הוניגמן

פלילי

 

הליכים פליליים כנגד עובדי מדינה

עובד מדינה אשר נפתח נגדו הליך פלילי, חשוף, במקביל, לשתי מערכות דינים, הן להליך הפלילי והן להליך המשמעתי - מנהלי הנלווה לו ולהליך המשמעתי שמתנהל בעקבותיוהמשרד מלווה את עובד המדינה למן הרגע הראשון של ההליך הפלילי ומטפל בשני ההליכים במקביל, הן בהליך הפלילי, בפני הערכאות המשפטיות והמשטרה/פרקליטות והן בהליך המשמעתי/מנהלי הנלווה (השעייה/הרחקה/העברה מתפקיד). בתום ההליך הפלילי, מעניק המשרד ליווי משפטי וייצוג בהליך המשמעתי המתנהל בעקבות ההליך הפלילי. ההיכרות הרבה של המשרד עם גורמי אכיפת החוק, מאפשרת לא אחת לחבר בין גורמי הפרקליטות והתביעה המשטרתית למשמעת ולהגיע להסדר אחד, המחבר בין כלל ההליכים המיטיב עם העובדים. זאת ועוד, מכיוון שעובדי הציבור הינם לרוב אנשים נורמטיביים, המשרד פועל בתיקים בעניינם בכל הכלים העומדים לרשותו לעריכת הסדרים מותנים מול רשויות אכיפת החוק