אילה הוניגמן

נפגעי עבירה

 

ליווי נפגעי עבירה

המשרד מעניק ליווי משפטי צמוד לנפגעי/ות עבירה – עבירות מין; עבירות אלימות; עבירות התנכלות וכיו"ב'. הליווי כולל ייעוץ, טיפול אל מול גורמי חוץ, תביעות אזרחיות וכיו"ב' והכל תוך שמירה על מלוא זכויותיהם המשפטיות של נפגעי העבירה.

ליווי נפגעי/ות עבירות מין

עבור נפגעי עברות ההליך הפלילי הוא הליך בעל מורכבות רבה. כמי שטיפלה וליוותה עשרות מתלוננות בתיקים משמעתיים ופליליים, ניתן דגש לייצוג משפטי עבור הנפגעים, זאת נוכח קשת הרחבה של הזכויות העומדות בפניהם בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה זו.

המשרד מעניק לנפגעי העבירה ייעוץ וליווי שוטף בהליך הפלילי / המשמעתי ובנוסף, מעניק ייעוץ משפטי להליכים הנלווים (תביעות אזרחיות כספיות, תביעות בבתי הדין לעבודה ועוד) וזאת לאור התנהלות התביעה בהליכים משמעתיים ופליליים שרואה לא אחת בנפגעי עבירה כעדים בלבד, ואין להם את הכלים לדאוג לזכויות נפגעי העבירה.

ההליך הפלילי בארץ מתנהל ע"י המדינה כאשר נפגע/ת העבירה מתפקד/ת בעיקר כעד/ה, ונתפס/ת כ"כלי" בידי הרשויות על מנת להביא לעשיית דין עם העבריין. התנהלות זו משאירה את נפגעי העבירה ומשפחותיהם בעמדת נחיתות מסוימת שכן אין להם מי שדואג לאינטרסים ולזכויות שלהם.